Varnost
Find a dealer/service center

Suunto Kailash Priročnik za uporabo - 2.0

Varnost

Varnost

Vrste varnostnih ukrepov

OPOZORILO:

uporablja se za postopke ali okoliščine, ki lahko povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt.

POZOR:

uporablja se za postopke ali okoliščine, ki bodo izdelek poškodovale.

OPOMBA:

uporablja se za poudarjanje pomembnih informacij.

NASVET:

uporablja se za dodatne nasvete, kako uporabljati funkcije naprave.

Varnostni ukrepi

OPOZORILO:

ČEPRAV NAŠI IZDELKI USTREZAJO INDUSTRIJSKIM STANDARDOM, SE LAHKO NA KOŽI POJAVI ALERGIJSKA REAKCIJA ALI DRAŽENJE KOŽE, KO PRIDE IZDELEK V STIK S KOŽO. V TEM PRIMERU IZDELEK TAKOJ PRENEHAJTE UPORABLJATI IN SE POSVETUJTE Z ZDRAVNIKOM.

OPOZORILO:

SAMO ZA REKREACIJSKO UPORABO.

OPOZORILO:

NE ZANAŠAJTE SE LE NA SISTEM GPS ALI TRAJANJE DELOVANJA BATERIJE IN VEDNO UPORABLJAJTE ZEMLJEVIDE ALI DRUGA NADOMESTNA GRADIVA, DA ZAGOTOVITE LASTNO VARNOST.

POZOR:

NA IZDELEK NE NANAŠAJTE SREDSTEV PROTI ŽUŽELKAM, KER BI LAHKO POŠKODOVALA POVRŠINO.

POZOR:

IZDELKA NE ZAVRZITE MED NAVADNE ODPADKE; OBRAVNAVAJTE GA KOT ELEKTRONSKI ODPADEK, DA PREPREČITE ONESNAŽEVANE OKOLJA.