การอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วย SuuntoLink
Find a dealer/service center

Suunto Kailash คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

การอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วย SuuntoLink

การอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วย SuuntoLink

คุณสามารถอัปเดต Suunto Kailash ได้โดยใช้สาย USB และ PC หรือ Mac เราขอแนะนำให้อัปเดตซอฟต์แวร์ทันที่ที่มีอัปเดตให้บริการ การอัปเดตจะนำการปรับปรุงสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ

ก่อนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ให้ตรวจสอบว่าสายเคเบิ้ลมีการเชื่อมต่ออย่างปลอดภัย

ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ของ Suunto Kailash ของคุณ:

  1. ติดตั้ง SuuntoLink หากคุณยังไม่ได้ดำเนินการ ไปที่ suunto.com/support เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  2. เชื่อมต่อ Suunto Kailash ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
  3. ถ้ามีการอัปเดตใหม่ ระบบจะแจ้งให้คุณอัปเดตนาฬิกาของคุณ รอให้อัปเดตเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะถอดสายเคเบิ้ล USB