ไฟฉาย
Find a dealer/service center

Suunto Kailash คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

ไฟฉาย

นอกจากจะไฟตามปกติ Suunto Kailash ยังมีแสงไฟที่สว่างเป็นพิเศษที่คุณสามารถใช้เป็นไฟฉายได้

เพื่อเปิดใช้งานไฟฉาย ให้ปุ่มกดล่างค้างไว้ 2-3 วินาทีจนความสว่างเพิ่มขึ้นและไอคอนรูปไฟฉายปรากฏ

flashlight Kailash

ไฟฉายจะสว่างอยู่ประมาณ 4 นาที เพื่อปิด ให้กดปุ่มล่างอีกครั้ง