ตัวนับจำนวนก้าว
Find a dealer/service center

Suunto Kailash คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

ตัวนับจำนวนก้าว

ตัวนับจำนวนก้าวจะมีให้ในมุมมองของหน้าจอการแสดงเวลา แสดงจำนวนก้าวที่คุณเดินไปทั้งหมดจนถึงเวลาในวันนั้น

คุณสามารถเปิด/ปิดมุมมองตัวนับจำนวนก้าวได้จากเมนูตัวเลือก ภายใต้ GENERAL (ทั่วไป) » Views (มุมมอง) » จำนวนก้าว (ก้าว)

นอกจากนั้น Suunto Kailash ยังคำนวณจำนวนก้าวเฉลี่ยต่อวันของคุณในช่วง 30 วันและแสดงค่าเฉลี่ยในสมุดบันทึก 7R ของคุณ (ดูที่ สมุดบันทึก 7R)

การคำนวณจะรวมถึงวันที่คุณมีจำนวนก้าวรวมมากกว่า 1,000 ก้าว

หมายเหตุ:

การนับจำนวนก้าวจะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของคุณที่วัดจาดเซนเวอร์ของนาฬิกา ค่าที่ได้จะเป็นประมาณการและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาทางการแพทย์ใดๆ โดยจะมีไว้เพื่อสนับสนุนคุณให้มีชีวิตที่แอ็คทีฟและมีสุขภาพดี