จอภาพสี
Find a dealer/service center

Suunto Kailash คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

จอภาพสี

จอแสดงผลจะมีพื้นหลังสีดำเป็นค่าเริ่มต้น คุณสามารถสลับสีเป็นสีที่อ่อนกว่าได้ด้วยการสลับสีจอภาพ คุณสามารถทำได้ในเมนูตัวเลือกภายใต้ GENERAL (ทั่วไป) » Display (แสดงผล) » Invert display (Invert แสดงผล)