คำประกาศเรื่องสิทธิบัตร
Find a dealer/service center

Suunto Kailash คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

คำประกาศเรื่องสิทธิบัตร

คำประกาศเรื่องสิทธิบัตร

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตรและสิทธิที่สอดคล้องกันในระดับชาติ: FI 20155573, US 7,271,774, US 13/794,468, US 14/195,670.

ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรเพิ่มเติมแล้ว