Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Sport Потребителско ръководство - 2.6

Следене на активността

Вашият часовник следи цялостното ви ниво на активност през деня. Това е важен фактор, независимо дали искате само да се поддържате здрави и във форма, или тренирате за предстоящо състезание.

Добре е да сте активни, но когато тренирате усилено, трябва да си осигурявате достатъчно дни на почивка с ниско ниво на активност.

Броячът за активност автоматично се нулира всеки ден в полунощ. В края на седмицата (неделя) часовникът предоставя обобщение на вашата активност, като показва средните нива за седмицата и общите стойности за отделните дни.

От дисплея на циферблата на часовника плъзнете нагоре или натиснете долния бутон, за да видите общия си брой крачки за деня.

ActivityMonitoring steps Spartan

Часовникът ви брои крачките чрез акселерометър. Общият брой крачки се натрупва денонощно, включително и докато записвате тренировъчни сесии или други активности. При някои специфични спортове обаче, като плуване и колоездене, не се броят крачки.

Освен крачките, можете да видите и приблизителните изгорени калории за деня, когато докоснете екрана.

ActivityMonitoring calories Spartan

Голямото число в средата на дисплея е изчисленият брой калории, които сте изгорили досега през деня. Под него виждате общия брой изгорени калории. Общият брой включва както калориите, изгорени при активно движение, така и вашия базов метаболизъм в покой (БМП) (вижте по-долу).

Пръстенът и на двата дисплея показва колко близо сте до вашите цели за дневна активност. Тези цели могат да бъдат регулирани според личните ви предпочитания (вижте по-долу)

Можете също така да проверявате вашите крачки през последните седем дни с плъзване наляво. Плъзнете наляво или натиснете средния бутон отново, за да видите потреблението на калории.

ActivityMonitoring steps week

Плъзнете нагоре, за да видите вашата активност през последните седем дни в цифри, вместо в графика.

Цели за активност

Можете да променяте дневните цели както за крачки, така и за калории. Докато сте в дисплея за активност, докоснете и задръжте пръста си върху екрана или задръжте натиснат средния бутон, за да отворите настройките за цели за активност.

Activity Goals

Когато задавате целта си за крачки, дефинирате общия брой крачки за деня.

Общият брой калории, които изгаряте на ден, се определят от два фактора: вашият базов метаболизъм в покой (БМП) и вашата физическа активност.

Activity Goals calories

Вашият БМП е количеството калории, което тялото ви изгаря, докато е в покой. Това са калориите, от които тялото ви има нужда, за да поддържа температурата си и основни функции като сърцебиенето или мигането на очите. Стойността се основава на личния ви профил, включително фактори като възраст и пол.

Когато зададете цел за калории, дефинирате колко калории искате да изгаряте в допълнение към вашия БМП. Това са вашите т. нар. „активни калории”. Пръстенът около дисплея за активност се придвижва в зависимост от това колко активни калории изгаряте през деня в сравнение с целта ви.

Table of Content