Suunto Spartan Sport - Funkcie - Letový režim
Find a dealer/service center

Suunto Spartan Sport Používateľská príručka - 2.0

Letový režim

Letový režim

Keď je potrebné vypnúť bezdrôtové prenosy, aktivujte letový režim. Letový režim možno aktivovať alebo deaktivovať v nastaveniach v položke Connectivity (Konektivita).

Airplane mode Spartan

POZNÁMKA:

Ak chcete ľubovoľné zariadenie spárovať s vaším zariadením, najprv treba vypnúť letový režim, ak je zapnutý.