Suunto Spartan Sport Wrist HR - Грижа и поддръжка - Изхвърляне
Find a dealer/service center

Suunto Spartan Sport Wrist HR Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Изхвърляне

Моля, изхвърляйте това устройство по подходящия начин, като го третирате като електронен отпадък. Не го изхвърляйте с битовите отпадъци. Ако желаете, можете да върнете устройството на най-близкия разпространител на Suunto.

WEEE symbol black