Suunto Spartan Sport Wrist HR - Funkcie - Formáty polohy
Find a dealer/service center

Suunto Spartan Sport Wrist HR Používateľská príručka - 2.0

Formáty polohy

Formáty polohy

Formát polohy je spôsob, akým je poloha GPS zobrazená v hodinkách. Všetky formáty sa vzťahujú k rovnakému miestu, sú iba vyjadrené inými spôsobmi.

Formát polohy môžete zmeniť v nastaveniach hodiniek v časti Navigation (Navigácia) » Position format (Formát polohy).

Zemepisná šírka/dĺžka je najbežnejšie používaná sieť a má tri rôzne formáty:

 • WGS84 Hd,d°
 • WGS84 Hd°m,m'
 • WGS84 Hd°m's,s

Ďalšie bežné dostupné formáty polohy zahŕňajú:

 • UTM (Universal Transverse Mercator) poskytuje dvojrozmernú prezentáciu horizontálnej pozície.
 • MGRS (Military Grid Reference System) je rozšírenie UTM a obsahuje označovač zóny siete, identifikátor pre 100 000 metrov štvorcových a číselné označenie polohy.

Suunto Spartan Sport Wrist HR podporuje aj tieto miestne formáty polohy:

 • BNG (Veľká Británia)
 • ETRS-TM35FIN (Fínsko)
 • KKJ (Fínsko)
 • IG (Írsko)
 • RT90 (Švédsko)
 • SWEREF 99 TM (Švédsko)
 • CH1903 (Švajčiarsko)
 • UTM NAD27 (Aljaška)
 • UTM NAD27 Conus
 • UTM NAD83
 • NZTM2000 (Nový Zéland)
POZNÁMKA:

Niektoré formáty polohy nie je možné používať v oblastiach na sever od 84° severnej šírky a na juh od 80° južnej šírky alebo mimo krajiny, pre ktorú sú určené. Ak sa nachádzate mimo povolenej oblasti, súradnice vašej polohy sa na hodinkách nezobrazia.