Suunto Spartan Sport Wrist HR - Funkcie - Upozornenie na východ a západ Slnka
Find a dealer/service center

Suunto Spartan Sport Wrist HR Používateľská príručka - 2.0

Upozornenie na východ a západ Slnka

Upozornenie na východ a západ Slnka

Upozornenia na východ/západ Slnka v hodinkách Suunto Spartan Sport Wrist HR sú prispôsobiteľné a závisia od vašej polohy. Namiesto nastavenia pevného času nastavíte, ako dlho vopred chcete dostať upozornenie pred samotným východom alebo západom Slnka.

Časy východu a západu Slnka sa stanovujú pomocou GPS, takže hodinky sa spoliehajú na údaje GPS pri poslednom jeho použití.

Nastavenie upozornení na východ/západ Slnka:

  1. Stlačením stredného tlačidla otvorte ponuku skratiek.
  2. Prejdite dole na položku Alarms(Budík) a otvorte ju stlačením stredného tlačidla.
  3. Prejdite na upozornenie, ktoré chcete nastaviť, a vyberte ho stlačením stredného tlačidla.

    SunriseSunset alarm toggle Spartan

  4. Nastavte požadované hodiny pred východom/západom Slnka tak, že pomocou horného a dolného tlačidla prejdete nahor/nadol a výber potvrdíte stredným tlačidlom.
  5. Minúty nastavte rovnakým spôsobom.

    Time before sunset sunrise Spartan

  6. Stlačením stredného tlačidla výber potvrďte a položku zatvorte.
TIP:

K dispozícii je aj ciferník, ktorý zobrazuje čas východu a západu Slnka.

Outdoor Watchface Spartan

POZNÁMKA:

Čas východu a západu Slnka a upozornenia vyžadujú zisťovanie GPS. Kým nie sú k dispozícii údaje GPS, tieto časy sú prázdne.