Suunto Spartan Sport Wrist HR - เริ่มต้นใช้งาน - Movescount
Find a dealer/service center

Suunto Spartan Sport Wrist HR คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

Movescount

suunto Movescount เป็นชุมชนการกีฬาที่กำลังขยายตัว คุณสามารถสร้างไดอารี่กีฬาของตัวเองเพื่อเก็บและแชร์กิจกรรม และปรับแต่งนาฬิกาได้

โปรดลงทะเบียนใน www.movescount.com หากคุณยังไม่ได้ดำเนินการ ถ้ามีบัญชีผู้ใช้แล้ว คุณสามารถเชื่อมต่อนาฬิกากับบัญชีได้ 2 วิธี ดังนี้

  • คอมพิวเตอร์: ใช้สาย USB เชื่อมต่อกับ SuuntoLink
  • อุปกรณ์มือถือ: ผ่าน Bluetooth โดยใช้แอป Suunto Movescount