Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro - คุณลักษณะ - เวลาฟื้นตัว
Find a dealer/service center

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

เวลาฟื้นตัว

เวลาในการฟื้นตัวคือเวลาที่ร่างกายของคุณต้องใช้ในการฟื้นตัวหลังจากออกกำลังกาย มีหน่วยเป็นชั่วโมง ระยะเวลานี้จะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและความเข้มข้นของการออกกำลังกาย รวมทั้งความเมื่อยล้าโดยรวม

ระยะเวลาในการฟื้นตัวจะสะสมมาจากการออกกำลังกายทุกประเภท กล่าวคือ เวลาฟื้นตัวสะสมของคุณในการฝึกซ้อมที่นาน แต่ระดับความเข้มข้นต่ำจะเท่ากันกับที่ความเข้มสูง

เวลาจะสะสมในการฝึกซ้อมทุกครั้ง ดังนั้น หากคุณฝึกซ้อมอีกครั้งก่อนที่เวลาจะหมดลง เวลาสะสมใหม่จะเพิ่มเข้าในส่วนที่เหลือจากการฝึกซ้อมก่อนหน้า

หากต้องการดูเวลาการฟื้นสภาพ ให้ปัดจนกว่าจะเห็นหน้าจอแสดงข้อมูลการออกกำลังกาย แล้วแตะหน้าจอ

Recovery Time

เนื่องจากเวลาในการฟื้นตัวเป็นเพียงเวลาโดยประมาณ ชั่วโมงสะสมจะนับถอยหลังอย่างคงที่ โดยไม่คำนึงถึงระดับการออกกำลังกายของคุณหรือปัจจัยส่วนตัวอื่นๆ หากคุณแข็งแรงมาก คุณอาจฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดไว้ ในทางกลับกัน หากคุณเป็นหวัด การฟื้นตัวของคุณอาจจะช้ากว่าที่คาดไว้