Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Начало - Бутони
Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Бутони

Suunto Spartan Trainer Wrist HR има пет бутона, които можете да използвате, за да се придвижвате през екраните и опциите.

Trainer buttons

1. Горен ляв бутон

 • натиснете, за да активирате подсветката
 • натиснете, за да видите допълнителна информация

2. Горен десен бутон

 • натиснете, за да се придвижите нагоре през изгледите и менютата

3. Среден бутон

 • натиснете, за да изберете елемент
 • натиснете, за да промените екрана
 • задръжте натиснат, за да отворите контекстно меню с бутони за бърз достъп

4. Долен ляв бутон

 • натиснете, за да се върнете

5. Долен десен бутон

 • натиснете, за да се придвижите надолу през изгледите и менютата

Когато записвате упражнение, бутоните имат различни функции:

1. Горен ляв бутон

 • натиснете, за да видите допълнителна информация

2. Горен десен бутон

 • натиснете, за да поставите на пауза или да подновите записа
 • задръжте натиснат, за да смените дейността

3. Среден бутон

 • натиснете, за да промените екрана
 • задръжте натиснат, за да отворите контекстно меню с опции

4. Долен ляв бутон

 • натиснете, за да промените екрана

5. Долен десен бутон

 • натиснете, за да отбележите обиколка
 • задръжте натиснат, за да заключите и отключите бутоните