Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Характеристики - Тема на дисплея
Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Тема на дисплея

За да можете по-лесно да разчитате екрана на часовника си, докато тренирате или навигирате, можете да избирате между светли и тъмни теми.

При светла тема фонът на дисплея е светъл, а цифрите са тъмни.

При тъмна тема контрастът е наобратно – фонът е тъмен, а цифрите са светли.

Темата е цялостна настройка, която можете да промените в часовника си от опциите във всеки спортен режим.

За да промените темата на дисплея от опциите при спортен режим:

  1. От циферблата на часовника натиснете горния десен бутон, за да отворите стартиращата програма.
  2. Превъртете до Excercise (Упражнение) или натиснете средния бутон.
  3. Отворете някой спортен режим и натиснете долния десен бутон, за да отворите опциите на спортния режим.
  4. Превъртете надолу до Theme (Тема) и натиснете средния бутон.
  5. Превключете между светла и тъмна тема, като натиснете горния и долния десен бутон, и потвърдете със средния бутон.
  6. Превъртете обратно, за да излезете от опциите на спортния режим и да стартирате (или затворите) спортния режим.