Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Потребителско ръководство - 2.5

Table of Content
Table of Content

Точки на интерес

Точката на интерес или POI (Point of Interest) е специално местоположение, като например място за къмпинг или панорамна гледка край дадена пътека, която можете да запазите, и до която да се върнете по-късно. Можете да създавате POI в Suunto Movescount или в часовника си, като запишете настоящото си местоположение.

Всяка POI се дефинира чрез:

 • Име на POI
 • Тип POI
 • Дата и час на създаване
 • Географска ширина
 • Географска дължина
 • Изкачване

В часовника си можете да съхранявате до 250 POI.

Добавяне или изтриване на POI

Можете да добавите POI към часовника си или чрез Suunto Movescount, или като запишете настоящото си местоположение в часовника.

Добавяне на POI чрез Suunto Movescount:

 1. Отидете на настройките на часовника си на уебсайта Suunto Movescount.
 2. Разгънете раздел Navigation (Навигация), след което POIs (Точки на интерес).
 3. Щракнете върху Create new point of interest (Създай нова точка на интерес) и попълнете данните за желаната POI. Използвайте картата, за да въведете географска ширина и дължина.
 4. Запазете POI, след което я добавете към вашия часовник като изберете Use in watch (Използвай в часовника).
 5. Синхронизирайте своя часовник с Movescount, като използвате SuuntoLink (USB кабел) или приложението Suunto Movescount (Bluetooth).

Ако сте навън с часовника си и попаднете на място, което искате да запишете като POI, можете да добавите местоположението директно в часовника си. POI бива добавена към вашия списък с POI в часовника и ще бъде добавена във вашия списък с POI в Movescount при следващата синхронизация.

Добавяне на POI чрез часовника:

 1. Натиснете горния десен бутон, за да отворите стартиращата програма.
 2. Превъртете до Navigation (Навигация)} и изберете иконата или натиснете средния бутон.
 3. Натиснете долния десен бутон, за да превъртите до Your location (Вашето местоположение)} и натиснете средния бутон.
 4. Изчакайте часовникът да активира GPS и да открие вашето местоположение.
 5. Когато часовникът покаже вашата географска ширина и дължина, натиснете горния десен бутон, за да запазите своето местоположение като POI, и изберете тип POI.
 6. По подразбиране името на POI е същото като типа POI (с пореден номер след него). Можете да редактирате името по-късно в Movescount.

Изтриване на POI

Можете да изтриете POI от своя часовник или като деактивирате настройката Use in watch (Използвай в часовника) за съответната POI в Movescount, или като изтриете POI от списъка POI в часовника.

Изтриване на POI в часовника:

 1. Натиснете горния десен бутон, за да отворите стартиращата програма.
 2. Превъртете до Navigation (Навигация)} и натиснете средния бутон.
 3. Натиснете долния десен бутон, за да превъртите до POIs (Точки на интерес)}, и натиснете средния бутон.
 4. Превъртете до POI, която искате да изтриете от часовника, и натиснете средния бутон.
 5. Превъртете до края на данните и изберете Delete (Изтрий)}.

Когато изтривате POI от часовника си, POI не се изтрива изцяло. Следващия път, когато синхронизирате часовника си с Movescount, изтритата POI ще бъде деактивирана.

За окончателно изтриване на POI трябва да я изтриете от Movescount.

Oкончателно изтриване на POI:

 1. Отворете настройките на часовника си в Movescount.
 2. Разгънете раздел Navigation (Навигация), след което POIs (Точки на интерес).
 3. Превъртете до POI, която искате да изтриете, и щракнете върху иконата на кошчето за боклук.
 4. Синхронизирайте своя часовник с Movescount, като използвате SuuntoLink (USB кабел) или приложението Suunto Movescount (Bluetooth), за да изтриете POI и от списъка с POI на часовника.

Навигиране до POI

Можете да навигирате до всяка POI в списъка с POI в часовника ви.

бележка:

Когато навигирате до дадена POI, часовникът ви използва GPS в максимална степен.

За да навигирате до POI:

 1. Натиснете горния десен бутон, за да отворите стартиращата програма.
 2. Превъртете до Navigation (Навигация) и натиснете средния бутон.
 3. Превъртете до POI и натиснете средния бутон, за да отворите списъка с вашите POI.
 4. Превъртете до POI, до която искате да отидете, и натиснете средния бутон.
 5. Натиснете горния бутон, за да стартирате навигацията.

За да спрете навигацията, натиснете горния бутон отново по всяко време.

Докато се движите, POI навигацията има два изгледа:

 • POI изглед с индикатор за посоката и разстояние до POI.

  POI detail view Trainer

 • изглед-карта, който показва настоящото ви местоположение спрямо POI и вашата следа (изминатия от вас маршрут)

  POI map view Trainer

Натиснете средния бутон, за да превключите между изгледите. Ако спрете да се движите, часовникът не може да определи вашата посока според GPS.

подшушвам:

Докато сте в изгледа с POI, докоснете екрана, за да видите допълнителна информация в долния ред, като например разлика в надморската височина между сегашната ви позиция и POI и предполагаемото време на пристигане (estimated time of arrival; ETA) или предполагаемото време по маршрута (estimated time en route; ETE).

В изгледа-карта останалите POI в околността се показват в сиво. Натиснете горния ляв бутон, за да превключите между картата с общия изглед и по-детайлен изглед. При по-детайлния изглед настройвате мащаба, като натиснете средния бутон и после увеличите или намалите мащаба с горния и долния бутон.

Докато навигирате, натиснете долния десен бутон, за да отворите списък с бутони за бърз достъп. Бутоните за бърз достъп ви дават бърза връзка към данните за POI и до действия като записване на настоящото ви местоположение или избор на друга POI, до която да навигирате, както и приключване на навигацията.

Типове POI

В Suunto Spartan Trainer Wrist HR са налични следните икони на POI:

poi basicобща точка на интерес
poi beddingЛеговище (животно, за лов)
poi beginНачало (начало на маршрут или следа)
poi biggameЕдър дивеч (животно, за лов)
poi birdПтица (животно, за лов)
poi homeСграда, дом
poi cafeКафе, храна, ресторант
poi campЛагер, къмпинг
poi carКола, паркинг
poi caveПещера
poi hillСкала, хълм, планина, долина
poi lakeБряг, езеро, река, вода
poi crossroadКръстовище
poi emergСпешен случай
poi endКрай (край на маршрут или следа)
poi fishРиба, въдица
poi forestГора
poi geoГеокеш
poi hotelХостел, хотел, хижа
poi infoИнфо
poi meadowЛивада
poi peakВръх
poi printsСледи (на животно за лов)
poi roadПът
poi rockСкала
poi rubОтъркване (маркировка от животно, за лов)
poi scrapeОстъргване (маркировка от животно, за лов)
poi shotИзстрел (при лов)
poi sightГледка
poi smallgameДребен дивеч (животно, за лов)
poi standСтоянка (за лов)
poi trailСледа
poi camКамера за следа (за лов)
poi waterfallВодопад

Table of Content