Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Потребителско ръководство - 2.6

Връщане

Ако използвате GPS, докато записвате дейност, Suunto Spartan Trainer Wrist HR автоматично записва стартовата точка на вашето упражнение. С функцията Find back (Връщане) Suunto Spartan Trainer Wrist HR може да ви насочва директно към стартовата ви точка.

За да стартирате връщане:

  1. Докато записвате дейност, натиснете средния бутон, докато достигнете екрана за навигация.
  2. Натиснете долния десен бутон, за да отворите менюто с бутони за бърз достъп.
  3. Превъртете до Find back (Връщане) и натиснете средния бутон, за да изберете.
  4. Натиснете долния ляв бутон, за да излезете и да се върнете в екрана за навигация.

Насоките за навигация се показват като последен дисплей в избрания спортен режим.

Table of Content