Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používateľská príručka - 2.5

 • Informácie o tréningu

Informácie o tréningu

Vaše hodinky obsahujú prehľad vašej tréningovej aktivity.

Stláčaním pravého dolného tlačidla sa môžete posúvať po zobrazení informácií o tréningu.

Training Insight Display Trainer

Dvojnásobným stlačením stredného tlačidla zobrazíte graf so všetkými vašimi aktivitami za uplynulé 3 týždne a ich priemerné trvanie. Stláčaním ľavého horného tlačidla môžete prepínať medzi rôznymi aktivitami, ktoré ste robili za uplynulé 3 týždne.

Training Insight 3week Trainer

V zobrazení súčtov môžete stlačením ľavého horného tlačidla prepínať medzi svojimi tromi najobľúbenejšími športmi.

Stlačením pravého dolného tlačidla zobrazíte súčet pre aktuálny týždeň. Súčet obsahuje celkový čas, vzdialenosť a kalórie pre šport zvolený v zobrazení súčtov. Keď je zvolená konkrétna aktivita a stlačíte pravé dolné tlačidlo, zobrazia sa podrobnosti príslušnej aktivity.

Training Insight All Activities Trainer

Tréningové plány

Na stránke Suunto Movescount si môžete vytvárať tréningové programy vytvorením úplne nového programu alebo použitím existujúceho programu vytvoreného inými členmi.

Ak máte naplánované cvičenia, hodinky po synchronizácii so službou Movescount zobrazia nasledujúce udalosti.

Zobrazenie nasledujúcich plánovaných tréningov:

 1. Stláčaním pravého dolného tlačidla sa môžete posúvať po zobrazení informácií o tréningu.

  Training Insight Display Trainer

 2. Stlačením stredného tlačidla zobrazíte naplánované tréningy pre aktuálny týždeň.

  TrainingPlans WeeklyPlan Trainer

 3. Stlačením pravého dolného tlačidla zobrazíte podrobnosti naplánovaných tréningov.

Ak máte naplánovaný pohyb na aktuálny deň, tento pohyb sa zobrazí ako prvá položka v zozname športových režimov pri vstupe do spúšťača na spustenie nahrávania cvičenia. Spustite plánovaný pohyb, ako by ste spustili nahrávanie v bežnom športovom režime.

Týždenný cieľ

Ak si chcete stanoviť cieľ cvičenia, v nastaveniach v položke Training môžete definovať cieľový počet hodín ako svoj týždenný cieľ.

 1. Vyberte možnosť Weekly goal a stlačte stredné tlačidlo.

  WeeklyGoal Settings Trainer

 2. Vyberte nový cieľový počet stláčaním pravého horného alebo pravého dolného tlačidla.

  WeeklyGoal Picker Trainer

 3. Stlačte stredné tlačidlo.

Table of Content