Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Funkcie - Motív displeja
Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používateľská príručka - 2.0

Motív displeja

Motív displeja

Ak chcete zvýšiť čitateľnosť displeja hodiniek počas tréningu alebo navigovania, môžete si vybrať medzi svetlým a tmavým motívom.

Pri svetlom motíve je pozadie displeja svetlé a čísla sú tmavé.

Pri tmavom motíve je kontrast opačný, teda pozadie je tmavé a čísla sú svetlé.

Motív je globálne nastavenie, ktoré možno v hodinkách zmeniť v ľubovoľnej možnosti športového režimu.

Zmena motívu displeja v možnostiach športového režimu:

  1. Keď je zobrazený ciferník, stlačením pravého horného tlačidla otvorte spúšťač.
  2. Prejdite na položku Excercise (Cvičenie) a stlačte stredné tlačidlo.
  3. Prejdite do ľubovoľného športového režimu a stlačením pravého dolného tlačidla otvorte možnosti športového režimu.
  4. Prejdite na položku Theme (Téma) a stlačte stredné tlačidlo.
  5. Pravým horným a dolným tlačidlom môžete prepínať medzi možnosťami tém Light (Svetlá) a Dark (Tmavá) a výber potvrďte stredným tlačidlom.
  6. Prechodom späť zatvorte možnosti športového režimu a spustite (alebo zatvorte) športový režim.