Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Funkcie - Pripojenie Bluetooth
Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používateľská príručka - 2.0

Pripojenie Bluetooth

Pripojenie Bluetooth

Hodinky Suunto Spartan Trainer Wrist HR využívajú technológiu Bluetooth na odosielanie a prijímanie informácií z vášho mobilného zariadenia po spárovaní hodiniek pomocou aplikácie Suunto. Rovnaká technológia sa používa aj pri párovaní zariadení POD a snímačov.

Ak však nechcete, aby hodinky boli viditeľné pre skenery Bluetooth, môžete aktivovať alebo deaktivovať nastavenie zisťovania v nastaveniach v položke Connectivity » Discovery.

SF3 Discovery Bluetooth

Funkciu Bluetooth možno úplne vypnúť aktivovaním letového režimu, pozri Letový režim