Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Funkcie - Záznamník
Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používateľská príručka - 2.0

Záznamník

Záznamník

Do záznamníka možno získať prístup zo spúšťača.

Logbook icon Trainer

Stláčaním pravého horného alebo dolného tlačidla prechádzajte po záznamníku. Stlačením stredného tlačidla otvorte zvolený záznam a prezrite si ho.

Log list Trainer

POZNÁMKA:

Ikona záznamu zostane sivá, kým sa pohyb nezosynchronizuje s aplikáciou Suunto Movescount.

Na zatvorenie záznamu stlačte ľavé dolné tlačidlo.