Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Zacíname - Optické meranie srdcovej frekvencie
Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používateľská príručka - 2.0

Optické meranie srdcovej frekvencie

Optické meranie srdcovej frekvencie

Optické meranie srdcovej frekvencie na zápästí je jednoduchý a pohodlný spôsob sledovania srdcovej frekvencie. Ak chcete získat najlepšie výsledky, majte na pamäti faktory, ktoré môžu ovplyvnit meranie srdcovej frekvencie:

  • Hodinky musíte mat priamo na koži. Medzi snímacom a kožou nesmie byt žiadne oblecenie, ani tenké.
  • Je možné, že hodinky bude treba umiestnit mierne vyššie smerom k laktu, než ako sa nosia bežné hodinky. Snímac sníma prietok krvi cez tkanivo. Cím viac tkaniva dokáže nasnímat, tým je výsledok presnejší.
  • Pohyby ruky a stahovanie svalov, napríklad uchopenie tenisovej rakety, môžu ovplyvnit presnost nameraných hodnôt snímaca.
  • V prípade nízkej srdcovej frekvencie nemusí snímac dokázat poskytovat stabilné hodnoty. Krátke zahriatie pár minút pred spustením zaznamenávania môže pomôct.
  • Tmavá pokožka a tetovanie blokujú svetlo a v takom prípade hodnoty z optického snímaca nemusia byt spolahlivé.
  • Optický snímac nemusí poskytovat presné hodnoty srdcovej frekvencie pri plaveckých cinnostiach.
  • Ak požadujete vyššiu presnost a rýchlejšiu odozvu na zmeny srdcovej frekvencie, odporúcame používat kompatibilný hrudný snímac srdcovej frekvencie, ako je napríklad Suunto Smart Sensor.
VAROVANIE:

Technológia optického snímaca srdcovej frekvencie nie je v súcasnosti taká presná a spolahlivá ako meranie srdcovej frekvencie z hrude. Skutocná srdcová frekvencia môže byt vyššia alebo nižšia ako hodnota z optického snímaca.