Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používateľská príručka - 2.5

  • Optické meranie srdcovej frekvencie

Optické meranie srdcovej frekvencie

Optické meranie srdcovej frekvencie na zápästí je jednoduchý a pohodlný spôsob sledovania srdcovej frekvencie. Ak chcete získat najlepšie výsledky, majte na pamäti faktory, ktoré môžu ovplyvnit meranie srdcovej frekvencie:

  • Hodinky musíte mat priamo na koži. Medzi snímacom a kožou nesmie byt žiadne oblecenie, ani tenké.
  • Je možné, že hodinky bude treba umiestnit mierne vyššie smerom k laktu, než ako sa nosia bežné hodinky. Snímac sníma prietok krvi cez tkanivo. Cím viac tkaniva dokáže nasnímat, tým je výsledok presnejší.
  • Pohyby ruky a stahovanie svalov, napríklad uchopenie tenisovej rakety, môžu ovplyvnit presnost nameraných hodnôt snímaca.
  • V prípade nízkej srdcovej frekvencie nemusí snímac dokázat poskytovat stabilné hodnoty. Krátke zahriatie pár minút pred spustením zaznamenávania môže pomôct.
  • Tmavá pokožka a tetovanie blokujú svetlo a v takom prípade hodnoty z optického snímaca nemusia byt spolahlivé.
  • Optický snímac nemusí poskytovat presné hodnoty srdcovej frekvencie pri plaveckých cinnostiach.
  • Ak požadujete vyššiu presnost a rýchlejšiu odozvu na zmeny srdcovej frekvencie, odporúcame používat kompatibilný hrudný snímac srdcovej frekvencie, ako je napríklad Suunto Smart Sensor.
VAROVANIE:

Technológia optického snímaca srdcovej frekvencie nie je v súcasnosti taká presná a spolahlivá ako meranie srdcovej frekvencie z hrude. Skutocná srdcová frekvencia môže byt vyššia alebo nižšia ako hodnota z optického snímaca.

Table of Content