Suunto Spartan Ultra - Začíname - Aplikácia Suunto Movescount
Find a dealer/service center

Suunto Spartan Ultra Používateľská príručka - 2.0

Aplikácia Suunto Movescount

Aplikácia Suunto Movescount

Prostredníctvom aplikácie Suunto Movescount sa obohatia vaše zážitky s hodinkami Suunto Spartan Ultra. Spárujte hodinky s mobilnou aplikáciou a budete do hodiniek dostávať upozornenia, môžete meniť nastavia na cestách, fotografovať s údajmi z vašich dát o cvičení a oveľa viac.

TIP:

Ak máte v aplikácii Movescount uložené údaje o cvičení, môžete pomocou aplikácie Suunto Movescount pridať obrázky a vytvoriť si film Suunto Movie.

POZNÁMKA:

Ak je aktivovaný letový režim, párovanie sa nedá vykonať. Pred párovaním vypnite letový režim.

Spárovanie hodiniek s aplikáciou Suunto Movescount:

  1. Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth na hodinkách zapnuté. V ponuke nastavení prejdite na položku Connectivity (Konektivita) » Discovery (Zisťovanie) a ak nie je aktivovaná, aktivujte ju.
  2. Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu Suunto Movescount do kompatibilného mobilného zariadenia z obchodu iTunes App Store, Google Play alebo ďalších obľúbených obchodov v Číne.
  3. Spustite aplikáciu Suunto Movescount a zapnite rozhranie Bluetooth, ak ešte nie je zapnuté.
  4. Klepnite na ikonu nastavení v pravom hornom rohu obrazovky aplikácie a potom klepnutím na ikonu „+“ spárujte hodinky.
POZNÁMKA:

Niektoré funkcie vyžadujú internetové pripojenie cez Wi-Fi alebo mobilnú sieť. Operátor môže účtovať poplatok za dátové prenosy.