Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content
Table of Content

Бележник с логове

Бележникът с логове съхранява логовете на вашите записани дейности. Максималният брой логове и максималната продължителност на един лог зависи от това колко информация се записва при всяка дейност. GPS точността (вижте Точност на GPS и пестене на енергия), например, влияе директно на броя и продължителността на логовете, които могат да се съхранят.

Можете да видите обобщения лог на дейността си, веднага след като спрете записването или чрез Logbook(Бележник с логове) от старт менюто.

Информацията от обобщения лог е динамична: променя се в зависимост от фактори като спортен режим и от това дали сте използвали колан за измерване на сърдечния пулс или GPS. По подразбиране всички логове включват най-малко следната информация:

 • име на спортния режим
 • час
 • дата
 • продължителност
 • обиколки

Ако логът включва GPS данни, записът включва изглед на пълния маршрут на трасето, както и височинен профил на трасето.

подшушвам:

Можете да видите много повече подробности за своите записани дейности в Suunto Movescount.

За да видите обобщения лог след спиране на записването:

 1. Задръжте натиснат бутона START, за да спрете и съхраните записа.
 2. Натиснете бутона NEXT, за да видите обобщения лог.

Можете също така да разгледате обобщенията на всички записани сесии (логове) в бележника с логове. В бележника с логове сесиите са показани според датата и часа.

За да видите обобщения лог в бележника с логове:

 1. Натиснете START, за да влезете в старт менюто.
 2. Превъртете до Logbook (Бележник с логове) с LIGHT и влезте с NEXT.
 3. Превъртете през записите с START или LIGHT и изберете запис с NEXT.
 4. Разгледайте изгледите с обобщения на лога с бутона NEXT.

Table of Content