Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content
Table of Content
 • Мобилно приложение Movescount mobile app

Мобилно приложение Movescount mobile app

Благодарение на Suunto Movescount App можете да използвате Product Name още по-пълноценно. Извършете сдвояване с мобилното приложение, за да получавате уведомления на своя Product Name, да променяте настройки и да персонализирате спортни режими в движение, да използвате вашето мобилно устройство като втори дисплей, да правите снимки с данни от вашето движение, както и да създавате Suunto Movie.

подшушвам:

Към всяко движение, съхранено в Suunto Movescount, можете да добавяте снимки, както и да създавате Suunto Movie, като използвате Suunto Movescount App.

За сдвояване с приложение Suunto Movescount App:

 1. Изтеглете и инсталирайте приложението от iTunes App Store или от Google Play. Описанието на приложението включва най-новата информация за съвместимост.
 2. Стартирайте Suunto Movescount App и включете Bluetooth, ако не е вече включен.
 3. Докоснете иконата за настройки в горния десен ъгъл и след това докоснете иконата “+” на часовника, за да започнете Bluetooth търсене в приложението.
 4. На часовника, задръжте бутон NEXT натиснат, за да влезете в менюто с опции.
 5. Превъртете до CONNECTIVITY (Свързаност) с бутона LIGHT и изберете с бутона NEXT.
 6. Натиснете бутона NEXT, за да влезете в меню Pair (Сдвояване) и натиснете бутон NEXT отново, за да изберете MobileApp (Мобилно приложение).
 7. Въведете паролата, показана на дисплея на вашия часовник, в полето за искане за сдвояване на вашето мобилно устройство, и докоснете PAIR Сдвояването може да се случва по различен начин на различните телефони с Android. Можете да видите допълнителни изскачащи екрани преди да стигнете до искането за парола.
бележка:

Можете да промените общите настройки на вашия Product Name офлайн. Персонализирането на спортни режими и поддържането на актуално време, дата и GPS сателитни данни изисква връзка с интернет през Wi-Fi или мобилна мрежа. Възможно е да бъдат начислени такси за обмен на данни.

Синхронизиране с мобилно приложение

Ако сте сдвоили вашия Product Name със Suunto Movescount App, промените в настройките, спортните режими, както и новите логове, автоматично се синхронизират по подразбиране, когато Bluetooth връзката е активна. Bluetooth иконата на вашия Product Name примигва, когато данните се синхронизират.

Тази настройка по подразбиране може да се промени от менюто с опции.

За да изключите автоматичното синхронизиране:

 1. Задръжте бутона NEXT натиснат, за да влезете в менюто с опции.
 2. Превъртете до CONNECTIVITY (СВЪРЗАНОСТ) с бутона LIGHT и изберете с бутона NEXT.
 3. Натиснете NEXT отново, за да влезете в настройката MobileApp sync (Синхронизиране с мобилно приложение).
 4. Превключете с бутона LIGHT и задръжте бутона NEXT натиснат, за да излезете.

Ръчно синхронизиране

Когато автоматичното синхронизиране е изключено, трябва да стартирате ръчно синхронизиране, за да прехвърляте настройки или нови логове.

За да синхронизирате ръчно с мобилното приложение:

 1. Уверете се, че Suunto Movescount App е активен и Bluetooth е включен.
 2. Задръжте бутона NEXT натиснат, за да влезете в менюто с опции.
 3. Превъртете до CONNECTIVITY (СВЪРЗАНОСТ) с бутона LIGHT и изберете с бутона NEXT.
 4. Натиснете бутона NEXT, за да активирате Sync now (Синхронизиране сега).

Ако вашето мобилно устройство има активна връзка за данни и вашето приложение е свързано към Suunto Movescount профила ви, настройките и логовете се синхронизират с вашия акаунт. Ако няма връзка за данни, синхронизирането се отлага, докато не е налично свързване.

Несинхронизираните логове, записани с вашия Product Name са изброени в приложението, но не можете да видите детайлите на логовете, докато не се синхронизират с вашия Suunto Movescount профил. Дейностите, които записвате с приложението, са видими веднага.

бележка:

Възможно е начисляването на такси за пренос на мобилни данни от страна на оператора, когато синхронизирате Suunto Movescount App и Suunto Movescount.

Table of Content