Mahaloendustaimer
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Kasutusjuhend - 2.0

Mahaloendustaimer

Saate määrata mahaloendustaimeri, mis loeb määratud ajast maha nullini. Mahaloendustaimerit saate kuvada/peita stardimenüü üksuses DISPLAYS (KUVAD) » Countdown (Mahaloendus).

Aktiveeritud mahalaoendustaimerisse pääseb, vajutades nuppu NEXT kuni kuva nägemiseni.

countdown timer Traverse

Vaikimisi on mahaloenduse aeg viis minutit. Saate seda aega kohandada, vajutades nuppu VIEW.

NÕUANNE:

Mahaloenduse peatamiseks/jätkamiseks vajutage nuppu START.

MÄRKUS:

Käimasoleva tegevuse salvestamise ajal ei ole mahaloendustaimer kasutatav.