Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Používateľská príručka - 2.0

Displeje

Hodinky Suunto Traverse sú vybavené niekoľkými rôznymi funkciami, ako sú napr. kompas (pozri Kompas) a stopky (pozri Stopky). Používajú sa ako displeje, ktoré možno zobraziť stlačením tlačidla NEXT. Niektoré z nich sa zobrazujú trvalo, iné môžete podľa požiadavky zobraziť a skryť.

Zobrazenie a skrytie displejov:

 1. Stlačením tlačidla START prejdite do úvodnej ponuky.
 2. Tlačidlom LIGHT prejdite na položku DISPLAYS (DISPLEJE) a stlačte tlačidlo NEXT.
 3. V zozname displejov môžete zapnúť a vypnúť ktorúkoľvek funkciu. Tlačidlami START alebo LIGHT prejdite na funkciu a stlačte tlačidlo NEXT. Ak v prípade potreby chcete ponuku displejov opustiť, podržte stlačené tlačidlo NEXT.

Aj športové režimy (pozri Športové režimy) majú viaceré displeje, ktoré si môžete prispôsobiť tak, aby sa počas aktivity zobrazovali rôzne informácie.

Nastavenie kontrastu displeja

V nastaveniach hodiniek môžete zvýšiť alebo znížiť kontrast displeja športových hodiniek Suunto Traverse.

Nastavenie kontrastu displeja:

 1. Podržaním stlačeného tlačidla NEXT otvorte ponuku možností.
 2. Stlačením tlačidla NEXT otvorte nastavenia GENERAL (VŠEOBECNÉ).
 3. Stlačením tlačidla NEXT otvorte položku Tones/display (Tóny/displej).
 4. Tlačidlom LIGHT prejdite na položku Display contrast (Kontrast displeja) a otvorte ju stlačením tlačidla NEXT.
 5. Tlačidlom START zvýšite kontrast displeja a tlačidlom LIGHT kontrast znížite.
 6. Ak chcete ponuku opustiť, podržte stlačené tlačidlo NEXT.

Invertovanie farieb displeja

Pomocou nastavení hodiniek možno prepínať displej medzi tmavou a svetlou farbou.

Invertovanie displeja v nastaveniach hodiniek:

 1. Podržaním stlačeného tlačidla NEXT otvorte ponuku možností.
 2. Stlačením tlačidla NEXT otvorte nastavenia GENERAL (VŠEOBECNÉ).
 3. Stlačením tlačidla NEXT otvorte položku Tones/display (Tóny/displej).
 4. Tlačidlom START prejdite na položku Invert display (Invertovať displej) a potvrďte ju stlačením tlačidla NEXT.

Table of Content