Oznámenia
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Používateľská príručka - 2.0

Oznámenia

Oznámenia

Ak ste športové hodinky Suunto Traverse spárovali s aplikáciou Suunto Movescount App (pozri Mobilná aplikácia Movescount), môžete na hodinky dostávať hovory, správy a oznámenia Push.

notifications Traverse

Prijímanie oznámení na hodinkách:

  1. Podržaním stlačeného tlačidla NEXT otvorte ponuku možností.
  2. Stlačením tlačidla LIGHT vyhľadajte položku CONNECTIVITY (KONEKTIVITA) a otvorte ju stlačením tlačidla NEXT.
  3. Stlačením tlačidla LIGHT prejdite na položku Notifications (Oznámenia).
  4. Tlačidlom LIGHT ju zapnite/vypnite.
  5. Nastavenie opustite podržaním stlačeného tlačidla NEXT.

Keď sú oznámenia zapnuté, športové hodinky Suunto Traverse vydajú signál (pozri Tóny a vibrovanie) a v spodnom riadku sa zobrazí ikona oznámenia pre každú novú udalosť.

Zobrazenie oznámení na hodinkách:

  1. Stlačením tlačidla START prejdite do úvodnej ponuky.
  2. Tlačidlom START prejdite na položku Notifications off (Oznámenia vyp.) a stlačte tlačidlo NEXT.
  3. Tlačidlom START alebo LIGHT s prezerajte oznámenia.

V zozname môže byť až 10 oznámení. Oznámenia zostávajú v hodinkách, kým ich neodstránite z mobilného zariadenia. Oznámenia staršie ako jeden deň sa však na hodinkách nezobrazujú.