Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

NEW! WE NOW SHIP TO 40+ COUNTRIES OVER THE WORLD | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Traverse Používateľská príručka - 2.0

  • Podsvietenie

Podsvietenie

Stlačením tlačidla LIGHT sa aktivuje podsvietenie.

V predvolenom nastavení sa podsvietenie zapne na niekoľko sekúnd a vypne sa automaticky.

K dispozícii sú štyri režimy podsvietenia:

  • Normal (Normálne): Podsvietenie sa zapne na niekoľko sekúnd po stlačení tlačidla LIGHT a keď znie budík. Toto je predvolené nastavenie.
  • Off (Vypnuté): Podsvietenie sa nezapne po stlačení žiadneho tlačidla, ani keď zaznie budík.
  • Night (Noc): Podsvietenie sa zapne na niekoľko sekúnd po stlačení ktoréhokoľvek tlačidla a keď znie budík.
  • Toggle (Prepínanie): Podsvietenie sa zapne stlačením tlačidla LIGHT a zostane zapnuté, kým sa tlačidlo LIGHT znovu nestlačí.

Všeobecné nastavenie podsvietenia môžete zmeniť v nastavení hodiniek v časti GENERAL (VŠEOBECNÉ) » Tones/display (Tóny/displej) » Backlight (Podsvietenie). Všeobecné nastavenia môžete zmeniť aj na webovej lokalite Movescount.

Jas podsvietenia (v %) môžete upraviť v nastavení hodiniek v časti Tones/display (Tóny/displej) » Backlight (Podsvietenie) alebo na webovej lokalite Movescount.

TIP:

Keď sú tlačidlá BACK LAP a START podsvietenie môžete stále zapnúť stlačením tlačidla LIGHT.

Baterka

Okrem bežných režimov podsvietenia majú hodinky Traverse doplnkový režim, v ktorom sa podsvietenie automaticky nastaví na maximálny jas a hodinky sa môžu používať ako baterka. Ak chcete aktivovať baterku, podržte stlačené tlačidlo LIGHT.

flashlight Traverse

Baterka zostane zapnutá približne štyri minúty. Kedykoľvek ju môžete vypnúť stlačením tlačidla LIGHT alebo BACK LAP.

Table of Content