Záznamník
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Používateľská príručka - 2.0

Záznamník

Záznamník

V záznamníku sa ukladajú záznamy zaznamenaných aktivít. Maximálny počet záznamov a maximálne trvanie jedného záznamu závisí od rozsahu informácií zaznamenávaných v každej aktivite. Počet a trvanie záznamov, ktoré sa môžu uložiť, priamo ovplyvňuje napríklad presnosť GPS (pozri Presnosť GPS a úspora energie).

Súhrn záznamu aktivity môžete zobraziť hneď po zastavení zaznamenávania alebo prostredníctvom položky Logbook (Záznamník) v úvodnej ponuke.

Informácie sa v súhrne záznamu zobrazujú dynamicky: menia sa podľa faktorov, ako je športový režim a používanie hrudného pásu alebo systému GPS. V predvolenom nastavení všetky záznamy obsahujú minimálne tieto informácie:

 • názov športového režimu
 • čas
 • dátum
 • trvanie
 • kolá

Ak záznam obsahuje údaje GPS, položka záznamníka obsahuje zobrazenie celej trasy, ako aj výškový profil trasy.

TIP:

Omnoho viac údajov zo zaznamenaných aktivít môžete zobraziť na webovej lokalite Suunto Movescount.

Zobrazenie súhrnu záznamu po zastavení zaznamenávania:

 1. Podržaním stlačeného tlačidla START sa zaznamenávanie zastaví a uloží.
 2. Stlačením tlačidla NEXT zobrazíte súhrn záznamu.

Zobraziť sa môžu aj súhrny všetkých zaznamenaných relácií (záznamov) v záznamníku. V záznamníku sú zaznamenané relácie zoradené podľa dátumu a času.

Zobrazenie súhrnu záznamu v záznamníku:

 1. Stlačením tlačidla START prejdite do úvodnej ponuky.
 2. Tlačidlom LIGHT prejdite na položku Logbook (Záznamník) a vyberte ju stlačením tlačidla NEXT.
 3. Posúvajte sa cez záznamy tlačidlom START alebo LIGHT a tlačidlom NEXT vyberte záznam.
 4. Tlačidlom NEXT prechádzajte zobrazeniami súhrnu.