ไอคอน
Find a dealer/service center

Suunto Traverse คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

ไอคอน

display icons Traverse

ไอคอนต่อไปนี้จะถูกแสดงผลใน Suunto Traverse:

icon alarm Traverseการปลุก
icon altimeter Traverseเครื่องวัดระยะสูง
icon barometer Traverseบารอมิเตอร์
icon battery Traverseแบตเตอรี่
icon bluetooth TraverseBluetooth
icon lock Traverseล็อคปุ่ม
icon button-press Traverseตัวชี้วัดปุ่มกด
icon displays Traverseการแสดงผลปัจจุบัน
icon down-decrease Traverseลง/ลดลง
icon flashlight Traverseไฟฉาย
icon signal Traverseความแรงของสัญญาณ GPS
icon hr Traverseอัตราการเต้นหัวใจ
icon highest pointจุดสูงสุด
icon incomingcall Traverseสายโทรเข้า
icon lowest pointจุดต่ำสุด
icon message Traverseข้อความ/การแจ้งเตือน
icon missedcall Traverseสายที่ไม่ได้รับ
icon next-confirm Traverseถัดไป/ยืนยัน
icon pair Traverseการจับคู่
icon settings Traverseการตั้งค่า
icon sportmode Traverseโหมดกีฬา
icon storm Traverseพายุ
icon sunrise Traverseพระอาทิตย์ขึ้น
icon sunset Traverseพระอาทิตย์ตก
icon up-increase Traverseขึ้น/เพิ่มขึ้น

ไอคอน POI

ไอคอน POI ต่อไปนี้จะมีให้ใน Suunto Traverse:

icon begin Traverseเริ่มต้น
icon building Traverseอาคาร/บ้าน
icon camp Traverseแคมป์/พักแรม
icon car Traverseรถ/ที่จอดรถ
icon cave Traverseถ้ำ
icon crossroad Traverseทางแยก
icon emergencyฉุกเฉิน
icon end Traverseสิ้นสุด
icon food Traverseอาหาร/ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ
icon forest Traverseป่า
icon geo Traversegeocache
icon infoข้อมูล
icon hotel Traverseที่พัก/หอพัก/โรงแรม
icon meadow Traverseทุ่งหญ้า
icon mountain Traverseภูเขา/เนินเขา/หุบเขา/หน้าผา
icon road Traverseถนน/เส้นทาง
icon rock Traverseหิน
icon sight Traverseสายตา
icon water Traverseน้ำ/น้ำตก/แม่น้ำ/ทะเลสาบ/ชายฝั่ง
icon waypoint Traverseเวย์พ้อยท์