Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Alpha Потребителско ръководство - 2.1

Промяна на настройките

Можете да промените настройките на вашия Suunto Traverse Alpha направо в часовника.

За да промените настройките на часовника:

  1. Задръжте бутона NEXT натиснат, за да влезете в менюто с опции.

enter options

  1. Превъртете менюто със START и LIGHT.
  2. Натиснете NEXT, за да влезете в дадена настройка.
  3. Натиснете START и LIGHT, за да настроите стойностите за настройка и потвърдете с NEXT.

change settings Traverse

  1. Натиснете BACK LAP, за да се върнете към предишното меню или задръжте натиснат NEXT , за да излезете.

Table of Content