Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Alpha Потребителско ръководство - 2.1

Индикатори за времето

В допълнение към графиката на барометъра (вижте Използване на профил "Барометър"), Suunto Traverse Alpha има два индикатора за времето: климатична тенденция и аларма за буря.

Индикаторът за климатичната тенденция се показва като изглед в дисплея за време и ви предоставя бърз начин да видите промените във времето.

time weather trend

Индикаторът за климатична тенденция се състои от два реда, които образуват стрелка. Всеки ред преdставлява 3-часов период. Промяната в барометричното налягане, по-голяма от 2 hPa (0.59 inHg) в рамките на три часа предизвиква промяна в посоката на стрелката. Например:

weather trend droppingналягането пада силно през последните шест часа
weather trend steady risingналягането е било стабилно, но се повишава силно през последните три часа
weather trend rising droppingналягането се е повишавало силно, но спада силно през последните три часа

Аларма за буря

Значителният спад в барометричното налягане обикновено означава, че идва буря и трябва да потърсите подслон. Докато алармата за буря е активна, Suunto Traverse Alpha пуска звукова аларма и мигащ символ за буря, ако налягането е паднало с 4 hPa (0.12 inHg) или повече в рамките на 3-часов период.

Алармата за буря е изключена по подразбиране. Можете да я включите в менюто с опции под GENERAL (ОБЩИ) » Alerts (Предупреждения) » Storm alarm (Аларма за буря).

бележка:

Алармата за буря не работи, ако сте активирали профила “Алтиметър”.

Когато прозвучи аларма за буря, натискането на който и да е от бутоните прекратява алармата. Ако не бъде натиснат никой бутон, алармата се повтаря по веднъж на всеки пет минути. Символът за буря остава на дисплея, докато климатичните условия се стабилизират (спадът на налягането се забави).

Генерира се една специална обиколка (наречена “аларма за буря”), когато се появи аларма за буря при записване на дадена дейност.

Table of Content