Патентно известие
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Alpha Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Патентно известие

Този продукт е защитен от молби за патентоване и съответните им национални права: US 7,271,774 , US 7,324,002, US 13/794,468, US 14/195,670, US7489241. Подадени са и допълнителни заявки за патентоване.