Lov s rozpoznávaním výstrelov
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Alpha Používateľská príručka - 2.0

Lov s rozpoznávaním výstrelov

Lov s rozpoznávaním výstrelov

Rozpoznávanie výstrelov je predvolene zapnuté, keď zaznamenávate pomocou športového režimu Lov. Akcelerometer rozpoznáva pohyb spätného rázu zbrane a ukladá ho ako výstrel. Na displeji sa aktualizuje celkový počet výstrelov a poloha každého výstrelu sa uloží. Miesta výstrelov si môžete neskôr pozrieť na webovej lokalite Movescount.

POZNÁMKA:

Keď je aktívne rozpoznávanie výstrelov, môže byť ovplyvnená presnosť kompasu. Pohyb podobný spätnému rázu zbrane sa môže mylne považovať za výstrel. Nie je možné rozpoznávať všetky kalibre zbraní a použitie zariadení na tlmenie spätného rázu zabraňuje rozpoznávaniu výstrelov.