Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Alpha Používateľská príručka - 2.0

 • Mobilná aplikácia Movescount

Mobilná aplikácia Movescount

Prostredníctvom aplikácie Suunto Movescount App môžete obohatiť svoje zážitky so športovými hodinkami Suunto Traverse Alpha. Ak chcete na športové hodinky Suunto Traverse Alpha dostávať oznámenia, v pohybe meniť nastavenia a prispôsobovať športové režimy, používať mobilné zariadenie ako druhý displej, priebežne snímať fotografie s údajmi a vytvárať filmy Suunto Movie, spárujte hodinky s mobilnou aplikáciou.

TIP:

Ku každému pohybu uloženému na webovej lokalite Suunto Movescount môžete pridať obrázky a vytvoriť film Suunto Movie pomocou aplikácie Suunto Movescount App.

Spárovanie s aplikáciou Suunto Movescount:

 1. Prevezmite aplikáciu z obchodu iTunes App Store alebo Google Play a nainštalujte ju. Opis aplikácie obsahuje najnovšie informácie o kompatibilite.
 2. Spustite aplikáciu Suunto Movescount App a zapnite rozhranie Bluetooth, ak ešte nie je zapnuté.
 3. Ťuknite na ikonu nastavení v pravom hornom rohu a potom ťuknite na ikonu hodiniek „+“, aby sa v aplikácii spustilo vyhľadávanie rozhrania Bluetooth.
 4. Podržaním stlačeného tlačidla NEXT otvorte ponuku možností.
 5. Tlačidlom LIGHT prejdite na položku CONNECTIVITY (KONEKTIVITA) a vyberte ju stlačením tlačidla NEXT.
 6. Stlačením tlačidla NEXT otvorte ponuku Pair (Párovať) a ďalším stlačením tlačidla NEXT vyberte položku MobileApp (Mobilná aplikácia).
 7. Do poľa požiadavky na párovanie zadajte prístupový kľúč zobrazený na displeji hodiniek a ťuknite na tlačidlo PAIR. Párovanie sa môže v telefónoch so systémom Android líšiť. Pred požiadavkou na zadanie hesla sa môžu zobraziť ešte ďalšie vyskakovacie okná.
POZNÁMKA:

Všeobecné nastavenia športových hodiniek Suunto Traverse Alpha môžete zmeniť v režime offline. Na prispôsobenie športových režimov a aktualizáciu času, dátumu a satelitných údajov GPS je potrebné internetové pripojenie WiFi alebo pripojenie cez mobilnú sieť. Operátor môže účtovať poplatok za prenos údajov.

Synchronizácia s mobilnou aplikáciou

Ak ste športové hodinky Suunto Traverse Alpha spárovali s aplikáciou Suunto Movescount App, zmeny nastavenia, športové režimy a nové záznamy sa automaticky synchronizujú s mobilným telefónom, keď je prepojenie Bluetooth aktívne. Počas synchronizácie údajov na športových hodinkách Suunto Traverse Alpha bliká ikona Bluetooth.

Toto predvolené nastavenie sa dá zmeniť v ponuke možností.

Vypnutie automatickej synchronizácie:

 1. Podržaním stlačeného tlačidla NEXT otvorte ponuku možností.
 2. Tlačidlom LIGHT prejdite na položku (KONEKTIVITA) a vyberte ju stlačením tlačidla NEXT.
 3. Ďalším stlačením tlačidla NEXT otvorte nastavenie MobileApp sync (Synchronizácia mobilnej aplikácie).
 4. Vypnite tlačidlom LIGHT a podržaním stlačeného tlačidla NEXT ukončite nastavenie.

Manuálna synchronizácia

Keď je automatická synchronizácia vypnutá, na prenos nastavení alebo nových záznamov budete musieť synchronizáciu spustiť manuálne.

Manuálna synchronizácia s mobilnou aplikáciou:

 1. Skontrolujte, či je aplikácia spustená a rozhranie Bluetooth zapnuté.
 2. Podržaním stlačeného tlačidla NEXT otvorte ponuku možností.
 3. Tlačidlom LIGHT prejdite na položku (KONEKTIVITA) a vyberte ju stlačením tlačidla NEXT.
 4. Stlačením tlačidla NEXT aktivujte položku Sync now (Synchronizovať teraz).

Ak vaše mobilné zariadenie má aktívne dátové pripojenie a aplikácia je pripojená k účtu Suunto Movescount, nastavenia a záznamy sa synchronizujú s účtom. Ak dátové pripojenie nie je aktívne, synchronizácia sa odloží, kým pripojenie nebude k dispozícii.

Nesynchronizované záznamy zaznamenané športovými hodinkami Suunto Traverse Alpha sú uvedené v aplikácii, ale podrobné údaje záznamov sa nedajú zobraziť, kým neprebehne synchronizácia s účtom Suunto Movescount. Aktivity, ktoré ste zaznamenali s aplikáciou, sa dajú zobraziť ihneď.

POZNÁMKA:

Pri synchronizácii medzi aplikáciou Suunto Movescount App a webovou lokalitou Suunto Movescount môže operátor účtovať poplatok za prenos údajov.

Table of Content