Športové režimy
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Alpha Používateľská príručka - 2.0

Športové režimy

Športové režimy

Športové režimy predstavujú spôsob, ako si môžete prispôsobiť spôsob zaznamenávania aktivít. V závislosti od športového režimu sa počas zaznamenávania na displejoch zobrazujú rôzne informácie. Hodinky Suunto Traverse Alpha majú tri vopred definované športové režimy pre Hiking, Hunting a Fishing.

Na webovej lokalite Suunto Movescount môžete vytvoriť vlastné športové režimy, upraviť vopred definovaný športový režim, odstrániť športové režimy alebo ich jednoducho skryť, aby sa nezobrazovali v ponuke RECORD (ZAZNAMENÁVAŤ) (pozri Zaznamenávanie aktivít).

Vlastný športový režim môže obsahovať štyri displeje. V úplnom zozname možností môžete určiť, ktoré údaje sa zobrazia na jednotlivých displejoch.

Do hodiniek Suunto Traverse Alpha môžete presunúť až päť športových režimov vytvorených na webovej lokalite Movescount.