Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Alpha Používateľská príručka - 2.0

Trasy

Trasu možno vytvoriť pomocou plánovača trás na webovej lokalite Suunto Movescount alebo môžete vyexportovať trasu zaznamenanej aktivity do plánovača.

Pridanie trasy:

 1. Prejdite na webovú lokalitu Suunto Movescount a prihláste sa.
 2. V sekcii Plan & Create (Plánovanie a vytváranie) prejdite na položku Routes (Trasy), ak chcete vyhľadať a pridať existujúce trasy, alebo na položku Route Planner (Plánovač trás), ak chcete vytvoriť vlastnú trasu.
 3. Uložte trasu a vyberte možnosť „Use this route in my…“ (Použit túto trasu v mojom…).
 4. Zosynchronizujte hodinky Suunto Traverse Alpha s webovou lokalitou Suunto Movescount pomocou aplikácie Suunto Movescount App (pozri Synchronizácia s mobilnou aplikáciou) alebo pomocou aplikácie Moveslink a dodaného kábla USB.

Trasy sa odstraňujú aj prostredníctvom webovej lokality Suunto Movescount.

Odstránenie trasy:

 1. Prejdite na adresu www.movescount.com a prihláste sa.
 2. V sekcii Plan & Create (Plánovanie a vytváranie) prejdite na položku Route Planner (Plánovač trás).
 3. V časti MY ROUTES (MOJE TRASY) kliknite na trasu, ktorú chcete odstrániť, a kliknite na príkaz DELETE (VYMAZAŤ).
 4. Zosynchronizujte hodinky Suunto Traverse Alpha s webovou lokalitou Suunto Movescount pomocou aplikácie Suunto Movescount App (pozri Synchronizácia s mobilnou aplikáciou) alebo pomocou aplikácie Moveslink a dodaného kábla USB.

Navigovanie po trase

Môžete sa navigovať po trase, ktorú ste preniesli do hodiniek Suunto Traverse Alpha z webovej lokality Movescount (pozrite 3.20 Trasy) alebo zo záznamu vo svojom záznamníku s údajmi GPS. Získate prehľad trasy na základe zoznamu trás alebo výberu záznamníka.

Ak používate kompas prvý raz, musíte ho nakalibrovať (pozri Kalibrácia kompasu). Po aktivovaní kompasu hodinky začnú hľadať signál GPS. Keď hodinky získajú signál GPS, môžete sa nechať navigovať po trase.

Navigovanie po trase:

 1. Stlačením tlačidla START prejdite do úvodnej ponuky.
 2. Tlačidlom START prejdite na položku NAVIGATION (NAVIGÁCIA) a stlačte tlačidlo NEXT.
 3. Prejdite na položku Routes alebo NAVIGATION (NAVIGÁCIA) a vstúpte stlačením tlačidla NEXT.
 4. Tlačidlom START alebo LIGHT prejdite na trasu, ktorú chcete použiť na navigáciu, a stlačte tlačidlo NEXT.
 5. Stlačením tlačidla NEXT vyberte položku Navigate (Navigovať). Každé navigovanie sa zaznamená. Ak vaše hodinky majú viac športových režimov, zobrazí sa výzva, aby ste jeden vybrali.
 6. Výberom položky Forwards (Dopredu) alebo Backwards (Dozadu) vyberte smer, ktorým sa chcete dať navigovať (od prvej alebo poslednej zastávky).

route select direction

 1. Spustite navigovanie. Keď sa priblížite k začiatku trasy, hodinky vás o tom budú informovať.

route begin

 1. Keď dosiahnete cieľ, na hodinkách sa zobrazí príslušná informácia.
TIP:

Navigovanie môžete spustiť aj počas zaznamenávania aktivity (pozri Zaznamenávanie aktivít).

Počas navigácie

Počas navigácie môžete stlačením tlačidla VIEW prechádzať týmito zobrazeniami:

 • zobrazenie celej trasy
 • priblížené zobrazenie trasy: v predvolenom nastavení je priblížené zobrazenie v mierke 100 m alebo väčšie, ak ste ďaleko od trasy

Zobrazenie trasy

V zobrazení celej trasy sa zobrazujú nasledujúce informácie:

 • (1) šípka udávajúca vašu polohu a smerujúca v smere vašej cesty
 • (2) začiatok a koniec trasy
 • (3) najbližšie miesto záujmu sa zobrazuje ako ikona
 • (4) mierka zobrazenia trasy

route track view

POZNÁMKA:

V zobrazení celej trasy je sever vždy hore.

Orientácia na mape

Orientáciu mapy môžete zmeniť v ponuke možností NAVIGATION (NAVIGÁCIA) » Settings (Nastavenia) » Map (Mapa) » Orientation (Orientácia).

 • Heading up (Smer hore): Zobrazenie priblíženej mapy, smer cesty je hore.
 • North up (Sever hore): Zobrazenie priblíženej mapy, sever je hore.

Zobrazenie profilu stúpania

V zobrazení profilu stúpania sa zobrazujú nasledujúce informácie:

 1. Zostávajúce stúpanie
 2. Graf výškového profilu v reálnom čase
 3. Zostávajúce klesanie

ascent profile Traverse

Ak sa príliš odkloníte od trasy, graf profilu sa neaktualizuje. Namiesto toho sa pod grafom zobrazuje text Off route (mimo trasy). Ak chcete získať presné výpočty stúpania, musíte sa vrátiť na trasu.

Table of Content