Nastavenie
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Alpha Používateľská príručka - 2.0

Nastavenie

Na maximálne využívanie možností hodiniek Suunto Traverse Alpha odporúčame ešte pred začatím používania hodiniek stiahnuť aplikáciu Suunto Movescount App a vytvoriť si bezplatný účet Suunto Movescount. Alebo môžete navštíviť webovú lokalitu movescount.com a vytvoriť si používateľský účet.

Ako začať používať hodinky:

  1. Prebuďte zariadenie podržaním tlačidla START.
  2. Stlačením tlačidla START alebo LIGHT prejdite na požadovaný jazyk a vyberte ho stlačením tlačidla NEXT.

select language

  1. Postupujte podľa sprievodcu nastavením a dokončite úvodné nastavenia. Tlačidlom START alebo LIGHT nastavte hodnoty a tlačidlom NEXT potvrďte nastavenie a prejdite na ďalší krok.

startup wizard Traverse

Po vykonaní sprievodcu nastavením úplne nabite batériu hodiniek pomocou dodaného kábla USB.

connect USBcable

POZNÁMKA:

Ak je zobrazený symbol blikajúcej batérie, hodinky Suunto Traverse Alpha sa musia najskôr nabiť.

POZNÁMKA:

Ak sa batéria vybije a výrobok nabijete, spustite ho podržaním stlačeného tlačidla START