Odštevalni časovnik
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Alpha Uporabniški priročnik - 2.0

Odštevalni časovnik

Odštevalni časovnik

Odštevalni časovnik lahko nastavite, da šteje od prednastavljenega časa proti ničli. Odštevalni časovnik lahko prikažete/skrijete v začetnem meniju v DISPLAYS (ZASLONI) » Countdown (Odštevanje).

Ko je odštevalni časovnik vklopljen, lahko do njega dostopate s pritiskanjem tipke NEXT, dokler se ne prikaže na zaslonu.

countdown timer Traverse

Privzeti čas odštevanja je pet minut. Ta čas lahko spremenite s tipko VIEW.

NASVET:

Odštevanje lahko prekinete oz. nadaljujete s tipko START.

OPOMBA:

Odštevalni časovnik med beleženjem dejavnosti ni na voljo.