Storitveni meni
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Alpha Uporabniški priročnik - 2.0

Storitveni meni

Storitveni meni

Za dostop do storitvenega menija hkrati pridržite tipki BACK LAP in START, dokler se ne prikaže storitveni meni.

enter service

Storitveni meni vključuje naslednje elemente:

 • Info (Informacije):
  • Air pressure (Zračni tlak): prikazuje trenutni absolutni zračni tlak in temperaturo.
  • Version (Različica): prikazuje trenutno različico programske in strojne opreme v uri.
  • BLE: prikazuje trenutno različico Bluetooth Smart.
 • Display (Zaslon):
  • LCD test (Preizkus zaslona LCD): omogoča preverjanje, ali zaslon LCD pravilno deluje.
 • ACTION (DEJANJE):
  • Power off (Izklop): omogoča preklop naprave v način mirovanja.
  • GPS reset (Ponastavitev sistema GPS): omogoča ponastavitev sistema GPS.
OPOMBA:

Power off (Izklop) pomeni stanje z nizko porabo energije. Vklopite napravo po normalnem zagonskem postopku. Ohranijo se vse nastavitve razen ure in datuma. V zagonskem čarovniku jih morate le potrditi.

OPOMBA:

Ko je ura 10 minut pri miru, preklopi v način varčevanja z energijo. Če jo premaknete, se znova aktivira.

OPOMBA:

Vsebina storitvenega menija se lahko med posodabljanjem spremeni brez obvestila.

Ponastavitev sistema GPS

Če sistem GPS ne najde signala, lahko v storitvenem meniju ponastavite podatke GPS.

Kako ponastaviti sistem GPS:

 1. V storitvenem meniju se pomaknite na možnost ACTION (DEJANJE) s tipko LIGHT in jo izberite s tipko NEXT.
 2. Pritisnite tipko LIGHT, da se pomaknete na možnost GPS reset (Ponastavitev sistema GPS), in jo izberite s tipko NEXT.
 3. Pritisnite tipko START, da potrdite ponastavitev sistema GPS, ali tipko LIGHT za preklic.
OPOMBA:

Ponastavitev sistema GPS ponastavi podatke GPS in vrednosti umerjanja kompasa. Shranjeni dnevniki se ne odstranijo.