Zaklepanje tipk
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Alpha Uporabniški priročnik - 2.0

Zaklepanje tipk

Zaklepanje tipk

Če pridržite tipko BACK LAP, se tipke zaklenejo oziroma odklenejo.

button lock Traverse

Način delovanja zaklepanja tipk lahko spreminjate v nastavitvah ure v meniju GENERAL (SPLOŠNO) » Tones/display (Toni/zaslon) » Button lock (Zaklepanje tipk).

Ura Suunto Traverse Alpha ima dve možnosti zaklepanja tipk:

  • Actions only (Samo dejanja): Zaklenjena sta začetni meni in meni z možnostmi.
  • All buttons (Vse tipke): Zaklenjene so vse tipke. Osvetlitev ozadja lahko vklopite v načinu Night (Nočni).
NASVET:

Izberite nastavitev zaklepanja tipk Actions only (Samo dejanja), da preprečite, da bi nehote zagnali ali zaustavili beleženje dnevnika. Ko sta tipki BACK LAP in START zaklenjeni, lahko s tipko NEXT še vedno preklapljate med zasloni, s tipko VIEW pa med prikazi.