เมนูการบริการ
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Alpha คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

เมนูการบริการ

เพื่อเข้าสู่เมนูการบริการ กดปุ่ม BACK LAP และSTART ค้างต่อเนื่องกันจนกระทั่งนาฬิกาเข้าสู่เมนูการบริการ

enter service

การแสดงผลเมนูการบริการ จะมีข้อมูลต่อไปนี้:

 • ข้อมูล (ข้อมูล):
  • Air pressure (ความกดอากาศ): แสดงความกดอากาศสมบูรณ์และอุณหภูมิปัจจุบัน
  • Version (เวอร์ชั่น): แสดงซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เวอร์ชั่นปัจจุบัน
  • BLE: แสดง Bluetooth Smart เวอร์ชั่นปัจจุบัน
 • Display (การแสดงผล):
  • LCD test (ทดสอบ LCD): ให้คุณสามารถทดสอบว่าจอ LCD ทำงานได่้ปกติหรือไม่
 • ACTION (แอ็คชั่น):
  • Power off (ปิดเครื่อง):ให้คุณทำให้นาฬิกาเข้าสู่การหลับลึก
  • GPS reset (รีเซ็ต GPS): ให้คุณสามารถรีเซ็ต GPS ได้
หมายเหตุ:

Power off (ปิดเครื่อง) เป็นสถานะใช้พลังงานต่ำ ทำตามขั้นตอนเริ่มต้นตามปกติเพื่อปลุกอุปกรณ์ การตั้งค่าทั้งหมดยกเว้นเวลาและวันที่จะคงอยู่ แค่ยืนยันจากนั้นผ่านไปยังตัวช่วยการเริ่มต้น

หมายเหตุ:

นาฬิกาจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานเมื่ออยู่เฉยๆ นาน 10 นาที นาฬิกาจะกลับมาเปิดใช้งานอีกเมื่อมีการขยับเคลื่อนที่

หมายเหตุ:

คอนเทนต์เมนูการบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรีเซ็ต GPS

ในกรณ๊ที่ GPS ไม่สามารถหาสัญญาณพบ คุณจะรีเซ็ตข้อมูล GPS ในเมนูการบริการได้

เพื่อรีเซ็ต GPS:

 1. ในเมนูการบริการ เลื่อนไปที่ ACTION (แอ็คชั่น) ด้วย LIGHT และเข้าด้วย NEXT
 2. กด LIGHT เพื่อเลื่อนไปที่ GPS reset (รีเซ็ต GPS) และเข้าด้วย NEXT
 3. กด START เพื่อยืนยัน GPS รีเซ็ตหรือ กด LIGHT เพื่อยกเลิก
หมายเหตุ:

การรีเซ็ต GPS รีเซ็ตข้อมูล GPS และค่าการปรับเทียบเข็มทิศ บันทึกที่จัดเก็บไว้จะไม่ถูกลบ