การแจ้งเตือนพระอาทิตย์ขึ้นและตก
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Alpha คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

การแจ้งเตือนพระอาทิตย์ขึ้นและตก

การแจ้งเตือนพระอาทิตย์ขึ้นและตก

นอกเหนือไปจากเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกแล้ว คุณสามารถดูการแสดงที่ต่างกันได้ใน Traverse Alpha โดยตั้งค่าการแจ้งเตือนพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่เจาะจง เพื่อช่วยกำหนดเวลากิจกรรมการเดินทางของคุณ ตั้งค่าการเตือนสำหรับพระอาทิตย์ขึ้นและตกแยกกันได้ ในเมนูตัวเลือกภายใต้ ทั่วไป (ทั่วไป) » Alerts (แจ้งเตือน) เปิด/ปิดการเตือนแต่ละครั้ง และตั้งค่าว่าจะให้มีการเตือนกี่นาทีก่อนเหตุการณ์