เวลา
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Alpha คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

เวลา

เวลาที่แสดงผลบน Suunto Traverse Alpha ของคุณจะมีข้อมูลต่อไปนี้:

 • แถวบน: วันที่
 • แถวกลาง: เวลา
 • แถวล่าง: เปลี่ยนด้วย VIEW เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเช่น พระอาทิตย์ขึ้น/พระอาทิตย์ตก ความสูงและระดับแบตเตอรี่

ในเมนูตัวเลือกภายใต้ GENERAL (ทั่วไป) » เวลา/วันที่ (เวลา/วันที่) คุณสามารถกำหนดได้ดังนี้:

 • สองเวลา
 • การปลุก
 • เวลาและวันที่

นาฬิกาปลุก

คุณสามารถใช้ Suunto Traverse Alpha ของคุณเป็นนาฬิกาปลุกได้ เปิด/ปิดการปลุกและตั้งเวลาปลุกในเมนูตัวเลือก ภายใต้ GENERAL (ทั่วไป) » เวลา/วันที่ (เวลา/วันที่) » สัญญาณปลุก (ปลุก)

เมื่อเปิดการปลุก สัญลักษณ์การปลุกจะแสดงในส่วนของการแสดงผล

เมื่อสัญญาณปลุกดัง คุณจะสามารถ:

 • เลื่อนการปลุกด้วยการกด LIGHT สัญญาณปลุกจะหยุดและเริ่มต้นใหม่ทุกๆ ห้านาทีจนกว่าคุณจะหยุดการปลุก คุณสามารถเลื่อนการปลุกได้ถึง 12 ครั้งรวมเวลาหนึ่งชั่วโมง
 • หยุดด้วยการกด START การปลุกจะหยุดและเริ่มต้นใหม่ในเวลาเดิมของวันต่อมา จนกว่าคุณจะปิดการปลุกในเมนูตัวเลือก

alarm clock

หมายเหตุ:

เมื่อเลื่อนการปลุก ไอคอนการปลุกจะกะพริบในการแสดงผลเวลา

การซิงค์เวลา

เวลาใน Suunto Traverse Alpha ของคุณสามารถอัพเดตผ่านทางเวลาของโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ (Moveslink) หรือ GPS หากคุณจับคู่นาฬิกาด้วย Suunto Movescount App เวลาและเขตเวลาจะซิงค์อัตโนมัติกับโทรศัพท์มือถือของคุณ

เมื่อคุณเชื่อมต่อนาฬิกาของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB โดยค่าเริ่มต้นจะเป็น Moveslink ที่อัพเดตเวลาและวันที่ของนาฬิกาของคุณตามนาฬิกาคอมพิวเตอร์ คุณสมบัตินี้จะปิดได้ในการตั้งค่า Moveslink

moveslink settings

เวลา GPS

เวลา GPS จะแก้ไขและชดเชยระหว่างเวลา Suunto Traverse Alpha ของคุณและเวลา GPS เวลา GPS จะตรวจสอบและแก้ไขเวลาเมื่อมีการพบ GPS (เช่น เมื่อทำการบันทึกกิจกรรมหรือบันทึก POI)

เวลา GPS จะเปิดอยู่ในค่าเริ่มต้น คุณสามารถปิดได้ในเมนูตัวเลือก ภายใต้ GENERAL (ทั่วไป) » เวลา/วันที่ (เวลา/วันที่) »Time & date (เวลาและวันที่)

เวลาออมแสง

Suunto Traverse Alpha รองรับการปรับค่าเวลาออมแสง (DST) หากเวลา GPS เปิดอยู่

คุณสามารถปรับการตั้งค่าเวลาออมแสงในเมนูตัวเลือก ภายใต้ GENERAL (ทั่วไป) » เวลา/วันที่ (เวลา/วันที่) »Time & date (เวลาและวันที่)

มีการตั้งค่าสามแบบให้ใช้:

 • อัตโนมัติ (อัตโนมัติ) - ปรับเวลาอัตโนมัติตามตำแหน่งจีพีเอส
 • Winter time (เวลาฤดูหนาว) - ใช้เวลาในฤดูหนาวเสมอ (ไม่มีเวลาออมแสง)
 • Summer time (เวลาฤดูร้อน) - ใช้เวลาในฤดูร้อนเสมอ