ค้นหากลับ
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Alpha คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

ค้นหากลับ

Suunto Traverse Alpha การบันทึกจุดเริ่มต้นของการบันทึกจะทำโดยอัตโนมัติ หากใช้ GPS ด้วยการค้้นหากลับ Suunto Traverse Alpha สามารถนำทางคุณโดยตรงกลับไปยังจุดเริ่มต้น (หรือตำแหน่งที่การแก้ไจ GPS ทำได้สำเร็จ)

เพื่อค้้นหากลับ:

  1. กดปุ่ม NEXT ค้างเพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
  2. กด NEXT เพื่อเลือก NAVIGATION (การนำทาง)
  3. เลื่อนไปที่ ค้นหาย้อนกลับ (ค้้นหากลับ) ด้วย START และเลือก NEXT

คำแนะนำในการนำทางจะแสดงเป็นหนึ่งในมุมมองของการแสดงผล breadcrumb