การล่าสัตว์ด้วยการจดจำการยิง
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Alpha คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

การล่าสัตว์ด้วยการจดจำการยิง

การล่าสัตว์ด้วยการจดจำการยิง

การจดจำการยิงจะเปิดเป็นค่าเริ่มต้น เมื่อคุณบันทึกโดยใช้โหมดกีฬาการล่าสัตว์ มิเตอร์วัดความเร็วจะรับรู้ความเคลื่อนไหวจากแรงสะบัดของปืนและบันทึกว่าเป็นการยิง จำนวนการยิงจะปรากฏบนหน้าจอ และมีการบันทึกสถานที่ยิงแต่ละแห่ง ดูสถานที่ยิงในภายหลังได้ที่ Movescount

หมายเหตุ:

ความแม่นยำของเข็มทิศอาจได้รับผลกระทบเมื่อใช้งานการจำจดการยิง การเคลื่อนไหวที่คล้ายกับการสะบัดตัวของปืนอาจถูกตีความผิดว่าเป็นการยิง ระบบไม่สามารถจดจำปืนได้ทุกขนาด และการใช้อุปกรณ์ซับการสะบัดจะเป็นอุปสรรคต่อการจดจำการยิง