Pagcha-charge ng baterya
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Alpha Gabay ng Gumagamit - 2.0

Pagcha-charge ng baterya

Ang itatagal ng baterya sa isang pag-charge ay nakabatay sa kung paano ginagamit ang Suunto Traverse Alpha. Ang mabababang temperatura, halimbawa, ay nakakabawas sa itatagal ng isang pag-charge. Sa pangkalahatan, ang kakayahan ng mga rechargeable battery ay bumababa habang tumatagal.

PAALALA:

Kung sakaling may hindi normal na pagbaba sa kakayahan dahil sa may depektong baterya, sinasaklaw ng warranty ng Suunto ang pagpapalit sa baterya sa loob ng 1 taon o para sa maximum ng 300 beses na pagcha-charge, alinman ang mauna.

Ang icon na bateya ay nagsasaad sa lebel ng karga ng baterya. Kung ang lebel ng karga ng baterya ay wala nang 10%, ang icon ng baterya ay magpapatay-sindi nang 30 segundo. Kung ang lebel ng karga ng baterya ay wala nang 2%, ang icon ng baterya ay magpapatay-sindi nang tuloy-tuloy.

charge level indicator

Kapag napakababa na ng antas ng baterya habang nagre-record, titigil ang relo at mase-save ang pagre-record. Maaari pa ring magpakita ng oras ang relo, ngunit naka-deactivate ang mga button.

I-charge ang baterya sa pamamagitan ng pagkakabit nito sa iyong computer gamit ang kasamang USB cable, o i-charge gamit ang USB-compatible na wall charger. Aabutin nang humigit-kumulang 2-3 oras para ganap na mai-charge ang bateryang walang karga.

TIP:

Maaari mong baguhin ang GPS fix interval habang nagre-record upang makatipid sa baterya. Tingnan ang Katumpakan ng GPS at pagtitipid ng baterya.