Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

WE SHIP TO 75+ DESTINATIONS OVER THE WORLD: CLICK HERE TO SELECT YOURS

Suunto Vyper Novo Gebruikershandleiding -

Activering en voorafgaande controles

Tenzij de duikmodus is uitgeschakeld, wordt de duikmodus automatisch geactiveerd wanneer u dieper dan 1,2m (4 ft) duikt. U dient echter voor de duik al op de duikmodus over te schakelen om de hoogte en persoonlijke instellingen, batterijstatus enz. te controleren.

Elke keer wanneer uw Suunto Vyper Novo op duikmodus overgaat, worden er een aantal automatische controles uitgevoerd. Alle grafische display-elementen worden aangezet (ON), en de achtergrondverlichting en de zoemer worden ingeschakeld. Hierna worden uw hoogte en persoonlijke instellingen vergezeld van de maximale werkingsdiepte (MOD0, gasinhoud, en PO2-waarden weergegeven. Daarna wordt het batterijniveau gecontroleerd.

activation prechecks ZoopVyperNovo

Tussen aaneensluitende duiken tonen de automatische controles ook de huidige weefselverzadiging.

activation prechecks tissue ZoopVyperNovo

Voordat u een duikreis maakt, wordt het ten zeerste aangeraden om de duikmodus te activeren om ervoor dat zorgen dat alles juist functioneert.

Na de automatische controles, gaat uw Suunto Vyper Novo op de oppervlaktemodus over. Op dit moment, voordat u het water ingaat, dient u de handmatige controles uit te voeren.

Zorg ervoor dat:

 1. Suunto Vyper Novo in de juiste modus staat en volledige displays weergeeft.
 2. De hoogte-instelling juist is.
 3. De persoonlijke instellingen correct zijn.
 4. De dieptestops juist zijn ingesteld.
 5. De eenheden op het systeem juist zijn.
 6. De juiste temperatuur en diepte worden weergegeven.
 7. Het alarm gaat.

Voorafgaande controle draadloze zender

Indien de optionele draadloze flesdrukzender wordt gebruikt, controleer dan of:

 1. de instellingen voor tankgas en O2 correct zijn;
 2. de zender juist is geïnstalleerd en de fleskraan open staat;
 3. de zender en de Suunto Vyper Novo gekoppeld zijn;
 4. de zender data verzendt (het draadloze verzendpictogram knippert, flesdruk wordt weergegeven);
 5. er geen waarschuwing is dat de zender een lage batterij heeft.
 6. er is genoeg lucht voor uw geplande duik. Controleer de drukweergave ten opzichte van uw back-up drukmeter.

Batterij-indicatoren

Temperatuur of interne oxidatie kan invloed op het voltage van de batterij hebben. Als u uw Suunto Vyper Novo gedurende een langere periode opslaat of gebruikt bij lage temperatuur, verschijnt mogelijk de waarschuwing voor een lage batterijspanning, zelfs als de batterij nog ruim voldoende capaciteit heeft.

In deze gevallen, opent u de duikmodus opnieuw en controleert u het batterijvermogen. Indien de batterij laag is, gaat de waarschuwing voor lage batterij aan.

battery indicators ZoopVyperNovobattery indicators Dseries

Indien het pictogram voor een lage batterij in de oppervlaktemodus verschijnt, of indien het display er vervaagd uitziet, dan kan het zijn dat de batterij bijna leeg is. Vervanging van de batterij wordt dan aanbevolen.

OPMERKING:

Om veiligheidsreden kunnen de achtergrondverlichting en de zoemer (geluid) niet worden geactiveerd wanneer de lage batterij-waarschuwing weergegeven wordt.

Table of Content