Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro - Vlastnosti - Logbook

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Uživatelská příručka - 1.12

Logbook

Záznamník můžete otevřít ze spouštěče nebo tažením prstu doprava, když jste na displeji s informacemi o tréninku.

Logbook icon

Klepněte na položku v záznamníku, kterou chcete zobrazit, případně procházejte záznamník tažením prstu nahoru a dolů nebo stisknutím pravého horního nebo pravého spodního tlačítka.

Log list

POZNÁMKA:

Ikona záznamníku se bude zobrazovat šedě, dokud neproběhne synchronizace daného Move se systémem Suunto Movescount.

Záznamník opustíte tažením prstu doprava nebo stisknutím a podržením prostředního tlačítka. Na úvodní obrazovku se lze jednoduše vrátit také dvojitým klepnutím na displej.

Sample log